Services: Publiceren in het Engels

specialisatie

Ons team van Engelse redacteuren heeft ervaring met het werken aan:

 • academische artikelen,'peer reviewed' tijdschriften en boeken
 • beleids-, evaluatie- en onderzoeksrapporten
 • handleidingen
 • case-studies
 • congrespresentaties en -verslagen
 • jaarrapporten, brochures en nieuwsbrieven

Onze redacteurs zijn thuis op diverse terreinen:

 • wetenschap, techniek en innovatie
 • management van natuurlijke hulpbronnen
 • klimaatverandering
 • energie, water en duurzame ontwikkeling
 • internationale betrekkingen en beleid
 • capaciteitsontwikkeling
 • cultuur en architectuur

redactie van Engelstalige teksten

De redacteurs op ons kantoor bieden diensten aan op vier niveaus

 • beperkt redigeren: voor teksten die geschreven of reeds geredigeerd zijn door Engelse redacteurs.
 • ingrijpend redigeren: voor teksten die in het Engels zijn geschreven door anderstaligen en die redactiewerk op diverse niveaus vereisen of in diverse media gepubliceerd zullen worden. De Engelse taalredactie gaat hier  om stijl, toon, grammatica, syntaxis, woordgebruik, feitencontrole, presentatie, alinea-indeling en zinslengte.
 • herschrijven: voor teksten die vergaand geredigeerd moeten worden of die in andere media moeten verschijnen. De redacteur redigeert en herschrijft de teksten om de stijl aantrekkelijker te maken, introduceert nieuwe gedachten en ideeën om de teksten te verbeteren, en herschikt zinnen, alinea’s en paragrafen om de algehele structuur logischer te maken.
 • proeflezen: voor teksten die naar de drukker gaan, of worden geüpload naar websites en mobiele apparatuur. Alle kleine foutjes die nog in geredigeerde teksten zijn blijven zitten, worden gecorrigeerd. 

publicatiediensten

Wij bieden een breed scala aan Engelse publicatiediensten, geschikt voor elke mogelijke combinatie van media, zoals:

 • redactioneel management van crossmediale publicaties
 • projectmanagement van éénmalige publicaties, series van publicaties en tijdschriften
 • redactioneel management van conferentiepapers

content creëren

 • webresearch voor nieuws- en informatiediensten online: onderzoeksmedewerkers op ons kantoor gebruiken een breed scala aan hulpmiddelen en strategieën om het web af te zoeken en cliënten aan de informatie te helpen die ze nodig hebben.
 • schrijven in opdracht: tekstschrijvers op ons kantoor en ons netwerk van freelanceschrijvers en -journalisten schrijven nieuwe teksten in overleg met u en op basis van uw gedetailleerde instructies.