Projects: Knowledge for Development

Knowledge for Development

Knowledge for Development

Deze Engels- en Franstalige website wil de dialoog ondersteunen over het wetenschaps- en technologiebeleid ten behoeve van landbouw- en plattelandsontwikkeling in de ACP-landen. Leden van de wetenschappelijke gemeenschap in ACP-landen – voornamelijk wetenschappers en technologen, beleidsmakers, boeren en andere partijen en belanghebbenden – kunnen hierdoor de resultaten van nationale en regionale inspanningen met elkaar delen, en in onderlinge samenwerking wetenschap en technologie inzetten voor de landbouwontwikkeling in hun land.

Jaar 2003 - present
Elementen blog , tijdschrift (drukwerk) , website
Dienstverlening content creëren , redactie van Engelstalige teksten , drukwerk , vertalingen , web- & serveronderhoud , websites en portals