Projects: Higher Education and Globalization: Challenges, threats a...

Higher Education and Globalization: Challenges, threats and opportunities for Africa

Higher Education and Globalization: Challenges, threats and opportunities for Africa

Dit boek, in 2010 gepubliceerd in het Engels en Frans, bevat strategische beschouwingen van de hand van acht Afrikaanse universiteitsbestuurders. De auteurs nemen de verschillende economische, historische, onderwijskundige, sociale en politieke dimensies van hun land in ogenschouw, en kijken wat hun land nog nodig heeft op het gebied van betere opbouw en verspreiding van kennis om mee te kunnen dingen op de wereldwijde kennismarkt. Samenstellers: Damtew Teferra, Heinz Greijn. ISBN: 978 90 816145.

Jaar 2010
Elementen boek (meerdere auteurs)
Dienstverlening ontwerp en lay-out (drukwerk) , redactie van Engelstalige teksten , drukwerk , vertalingen