Onze klanten: Universiteit van Maastricht, MUNDO

Universiteit van Maastricht en MUNDO, Centrum voor Internationale Samenwerking in Academische Ontwikkeling

MUNDO heeft tot doel om de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs in ontwikkelingslanden te stimuleren door partnerschappen met hogeronderwijsinstellingen overal ter wereld. MUNDO is gevestigd in Maastricht.

Higher Education and Globalization: Challenges, threats and opportunities for Africa

Higher Education and Globalization: Challenges, threats and opportunities for Africa

Dit boek, in 2010 gepubliceerd in het Engels en Frans, bevat strategische beschouwingen van de hand van acht Afrikaanse universiteitsbestuurders. De auteurs nemen de verschillende economische, historische, onderwijskundige, sociale en politieke dimensies van hun land in ogenschouw, en kijken wat hun land nog nodig heeft op het gebied van betere opbouw en verspreiding van kennis om mee te kunnen dingen op de wereldwijde kennismarkt. Samenstellers: Damtew Teferra, Heinz Greijn. ISBN: 978 90 816145.

Jaar 2010
Elementen boek (meerdere auteurs)
Dienstverlening ontwerp en lay-out (drukwerk) , redactie van Engelstalige teksten , drukwerk , vertalingen

Science and Technology Policy for Development: Dialogues at the interface

Science and Technology Policy for Development: Dialogues at the interface

Dit boek is gebaseerd op de discussies die in 2004 plaatsvonden tijdens de workshop 'Providing Demand' in Leiden. In die workshop brachten onderzoekers uit Noord en Zuid van verschillende vakgebieden hun ideeën naar voren over ontwikkelingsbeleid, en met name de rol van wetenschap en technologie daarin. Het boek gaat over veranderende maatschappelijke verhoudingen en hoe die verhoudingen kunnen bijdragen aan een succesvol wetenschaps- en technologiebeleid. Samenstellers: Louk Box en Rutger Engelhard. In 2006 uitgegeven door Anthem Press. ISBN 1084331 227 1.

Jaar 2006
Elementen boek (meerdere auteurs)
Dienstverlening redactie van Engelstalige teksten , publicatiediensten