Power of cross-media solutions

Contactivity integrates print, internet and new media into cross-media solutions that best meet the requirements of your communication strategies.

Highlights

Synergy

Een eenmalig tijdschrift met een rijk scala aan verhalen over de manieren waarop zowel fundamenteel als toegepast onderzoek tegemoet kan komen aan concrete maatschappelijke behoeften in ontwikkelingslanden. Het redactionele toezicht van deze publicatie was in handen van Wereld in Woorden (WiW) in Haarlem.

» Show More

Recente Projecten

Doing Business in Africa

Meer informatie over deze publicatie

A strategic guide for entrepreneurs discussing the opportunities and challenges of doing business in Africa. The book brings together insights from business practice, academia and policy to provide a broad overview of Dutch entrepreneurship in Africa. .Authors: Marjolein Lem, Rob van Tulder and Kim Geleynse, Published by Berenschot, Utrecht, 2013. In English. ISBN 978 94 9031401603.

» Show More

Knowledge for Development

Deze Engels- en Franstalige website wil de dialoog ondersteunen over het wetenschaps- en technologiebeleid ten behoeve van landbouw- en plattelandsontwikkeling in de ACP-landen. Leden van de wetenschappelijke gemeenschap in ACP-landen – voornamelijk wetenschappers en technologen, beleidsmakers, boeren en andere partijen en belanghebbenden – kunnen hierdoor de resultaten van nationale en regionale inspanningen met elkaar delen, en in onderlinge samenwerking wetenschap en technologie inzetten voor de landbouwontwikkeling in hun land.

» Show More

Higher Education and Globalization: Challenges, threats and opportunities for Africa

Dit boek, in 2010 gepubliceerd in het Engels en Frans, bevat strategische beschouwingen van de hand van acht Afrikaanse universiteitsbestuurders. De auteurs nemen de verschillende economische, historische, onderwijskundige, sociale en politieke dimensies van hun land in ogenschouw, en kijken wat hun land nog nodig heeft op het gebied van betere opbouw en verspreiding van kennis om mee te kunnen dingen op de wereldwijde kennismarkt. Samenstellers: Damtew Teferra, Heinz Greijn. ISBN: 978 90 816145.

» Show More

Involving Communities

Deze in 2011 gepubliceerde gids voor de Negotiated Approach bij geïntegreerd waterbeheer gaat over de dringende waterproblematiek waar de wereld mee geconfronteerd wordt. In dit boek wordt gekeken hoe lokale gemeenschappen zinvol en langdurig betrokken kunnen worden bij alle aspecten van het beheer van het water waarvan ze afhankelijk zijn. Samenstellers: Rob Koudstaal, Christa Nooy en Vijay Paranjpye. ISBN: 978 90 77648 11 7.

» Show More